COLOFON

Deze digitale les is een speciale uitgave van Pathé Nederland voor kinderen in het primair onderwijs en is geproduceerd door Young Crowds. Coördinatie Pathé Kyra Kuppens Coördinatie YC Sanne Buur en Liselotte Pelle Redactie YC Kim Buitenhuis, Françoise Giesen, Annemarie de Leng (eindredactie), Mans Kuipers (corrector) Vormgeving en bouw Annemarie Dekker en Lennard Meijer Afbeeldingen copyright © Felix Kalkman.


Young Crowds heeft zich voor zover redelijkerwijs mogelijk is ervan vergewist dat met het gebruik van beeldmateriaal geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. Voor zover een natuurlijk- of rechtspersoon desondanks meent rechten te kunnen doen gelden, kan die zich in verbinding stellen met Young Crowds.